Trang chủ Thông tin tham khảo Giảm thiểu và hướng tới không thải chất thải khoan- Một giải pháp môi trường cần xem xét

Giảm thiểu và hướng tới không thải chất thải khoan- Một giải pháp môi trường cần xem xét

 
Mặc dù còn lâu nữa Việt Nam mới có thể áp dụng biện pháp cấm thải chất thải khoan dầu khí xuống biển như Nauy và các nước khu vực biển Bắc đã làm, nhưng ngành Dầu khí cũng nên bắt đầu nghiên cứu để giảm thiểu và hướng tới không thải chất thải khoan nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 

Mặc dù còn lâu nữa Việt  Nam  mới  có thể  áp  dụng  biện pháp  cấm  thải  chất  thải  khoan dầu khí xuống biển như Nauy và các nước khu vực biển Bắc đã làm, nhưng ngành Dầu khí cũng nên bắt đầu nghiên cứu để giảm thiểu  và  hướng  tới  không  thải chất thải khoan nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để làm được việc này đòi hỏi phải áp dụng những công nghệ mới, tiên tiến không chỉ trong công nghệ dầu khí mà còn trong kỹ thuật xử lý chất thải dầu khí. Những kỹ thuật xử lý chất thải dầu khí trong bài viết này sẽ như những đề xuất để có thể áp dụng và đáp ứng các mục tiêu cần hướng tới.

Việc quản lý tốt lượng dung dịch khoan sử dụng và áp dụng các biện pháp tuần hoàn, tái sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm thiểu chất thải, tạo cơ sở cho việc áp dụng phương pháp xử lý sinh học - sử dụng giun phân hủy - để xử lý mùn khoan thải tách ra từ dung dịch khoan. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu chất thải mà còn góp phần tạo ra sản phẩm tái chế có ích, đáp ứng được mục tiêu hạn chế thải chất thải và tiến tới mục tiêu không thải.

Phát triển bền vững có nghĩa là hiệu quả sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường, tức là phải hài hòa lợi ích của doanh nghiệp  và  bảo  vệ  môi  trường, điều này không dễ và chỉ có một cách duy nhất là quản lý kinh doanh một cách đúng đắn. Trong khi gánh nặng bảo vệ môi trường và tiến tới mục tiêu không thải sẽ đè nặng lên các nhà thầu, thì bản thân các nhà thầu sẽ phải nghiên cứu một chiến lược lớn cùng với các đối tác nhằm tạo ra những giải pháp có hiệu quả về kinh tế, đáp ứng nghiêm ngặt các mục tiêu về môi trường và phát triển. Những  giải  pháp  dưới  đây  sẽ giúp thực hiện và đáp ứng các mục tiêu này.

Hướng tới mục tiêu không thải Các nhà thầu dầu khí đều đã và đang áp dụng hàng loạt những biện pháp thải chất thải khoan, những phương pháp này phụ thuộc vào địa điểm áp dụng, tính chất của chất thải và các quy định  của  chính  quyền  sở  tại. Nhưng thông thường, có ba lựa chọn để thải mùn khoan thải như sau:

- Mùn  khoan  thải  từ  dung dịch gốc nước được phép thải tại chỗ: Phương pháp này được áp dụng không chỉ ở Việt Nammà còn được áp dụng tại khu vực biển Bắc;

- Với hệ dung dịch gốc tổng hợp, các nhà thầu có thể bơm ngược trở lại vỉa/giếng, hoặc cũng có thể chở về bờ để xử lý và  thải  bỏ. Tại  Việt  Nam,  chất thải khoan từ hệ dung dịch gốc tổng hợp loại Saraline 200 do Cửu Long JOC sử dụng được phép thải xuống biển, vùng cách bờ ngoài 3 hải lý, với hàm lượng dầu không lớn hơn 10g/1kg mùn khoan khô. Tại đất liền, mỏ Tiền Hải,  PVEP  cũng  đã  sử  dụng dung dịch khoan gốc tổng hợp loại Paraland B và chất thải khoan được nhà thầu của PVEP xử lý bằng phương pháp chưng cất, hiệu quả rất tốt với lượng dầu thu hồi được tái sử dụng cho công nghiệp tuyển nổi quặng kim loại, mùn khoan dùng để làm bê tông đắp đường.

- Nếu hàm lượng dầu trong chất thải dưới 1% thì được phép thải xuống biển. Tuy  nhiên,  nếu  áp  dụng chính sách không thải sẽ có tác động tới hoạt động khoan do các nhà thầu khi đó sẽ không dùng dung dịch khoan gốc nước nữa mà sẽ chọn dung dịch gốc tổng hợp để thi công bởi dung dịch gốc tổng hợp có nhiều ưu điểm hơn hẳn dung dịch gốc nước trong thi công, nó lại có thể được tái sử dụng nên chi phí giảm hơn và thải ít chất thải hơn nhưng tác hại của dung dịch gốc tổng hợp tới môi trường lại lớn hơn. Đó là mối đe dọa mà các nhà thầu và các  công  ty  dịch  vụ  phải  cân nhắc khi sử dụng dung dịch gốc tổng hợp do khả năng tác động tới môi trường và ảnh hưởng tới quá trình phát triển bền vững.

Chủ dầu tư và các công ty dịch vụ tại Việt Namnên cùng bàn bạc, tạo nên giải pháp bền vững trong việc giải quyết vấn dề chất thải. Việc xử lý sinh học, dùng giun phân hủy và dùng vi sinh vật đã được áp dụng thành công trên  thế  giới  và  cũng  đã thành công trong lĩnh vực xử lý rác  thải  sinh  hoạt  (hữu  cơ)  tại Việt Nam. Do vậy, chúng ta cũng nên áp dụng công nghệ này vào xử lý chất thải khoan để có thể chuyển hóa chất thải thành nguồn vật liệu có ích, giảm thiểu chi phí mua dung dịch mới  cho chủ dầu tư, tạo ra sản phẩm có giá trị từ chất thải và góp phần bảo vệ môi trường.