Trang chủ Thông tin tham khảo Cẩm nang hướng dẫn ứng phó sự cố hoá chất 2016

Cẩm nang hướng dẫn ứng phó sự cố hoá chất 2016

Sự cố hoá chất luôn là vấn đề phức tạp trong việc ứng phó khẩn cấp và xử lý ô nhiễm. Với hàng ngàn loại hoá chất với tính chất lý hoá khác nhau thì việc nắm bắt được cách thức xử lý khẩn cấp là vô cùng quan trọng. Từ nhu cầu đó, Bộ Giao thông và Vận tải Hoa Kỳ đã biên soạn cuốn Cẩm nang hướng dẫn ứng phó khẩn cấp sự cố hoá chất dành cho lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường. Nội dung được phân loại dễ hiểu và chỉ dẫn chi tiết từ đặc tính của hoá chất, phương pháp sơ cứu người, phương pháp ứng phó khi cháy và khi chảy tràn. Bản mới nhất của ấn phẩm này vừa được cập nhật vào tháng 4/2016.

SOS Môi Trường, với tư cách là đơn vị ứng phó sự cố chuyên nghiệp, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết của cuốn cẩm nang này đối với các đơn vị sản xuất, lưu chứa, vận chuyển và sử dụng hoá chất tại Việt Nam. Xin phép chia sẻ ấn phẩm này với hi vọng các đơn vị liên quan có thể tham khảo thêm.

Link xem và tải ấn phẩm

Pages from EnglishERGPDF