Ultra-Ever Dry - Công nghệ nano kỵ mọi chất lỏng

Ultra-Ever Dry là một loại sơn mang công nghệ nano mới nhất có khả năng kỵ nước (superhydrophobic) và chống thấm dầu (oleophobic) gần như tuyệt đối trên mọi loại chất liệu bề mặt.