Bơm nước, dầu và hóa chất thủ công

 

1X 

DP 14 02

Mã sản phẩm: DP-14

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Bóp thủ công 
- Bơm được : Dầu hỏa, Dầu nhẹ, Diesel, Thuốc trừ sâu, Xăng, Nước, Cồn, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất
- Dài : 530mm (20.9")
- Chiều dài ống hút : 390mm (15.4") 

- Đường kính ống hút. : 14mm (0.55") 
- Chiều dài ống xả : 540mm (21.3") 
- Đường kính ống xả. : 12mm (0.47") 
- Công suất bơm : ~ 7 Lít / phút (1.9GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 61.5g (2.2Oz)

bơm dầu hóa chất

DP 14S 02 

Mã sản phẩm: DP-14S

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Bóp thủ công 
- Bơm được : Xăng, Diesel, Dầu hỏa, Toluene, Dung môi pha sơn, Nitric acid 35%, Hydrochloric acid 35%, Sulfuric acid 35%, Acetic acid 35%, Nước, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất
- Dài : 530mm (20.9")

- Chiều dài ống hút : 390mm (15.4") 
- Đường kính ống hút. : 14mm (0.55") 
- Chiều dài ống xả : 540mm (21.3") 
- Đường kính ống xả. : 12mm (0.47") 
- Công suất bơm : ~ 7 Lít / phút (1.9GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 61.5g (2.2Oz)

 3X

DP 15 02

Mã sản phẩm: DP-15

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Bóp thủ công
- Có nút dừng tiện lợi
- Bơm được : Dầu hỏa, Dầu nhẹ, Diesel, Thuốc trừ sâu, Xăng, Nước, Cồn, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất
- Dài : 610mm (24.0")
- Chiều dài ống hút : 420mm (16.5") 

- Đường kính ống hút. : 23mm (0.91") 
- Chiều dài ống xả : 670mm (26.4") 
- Đường kính ống xả. : 16.5mm (0.65") 
- Công suất bơm : ~ 12 Lít / phút (3.2GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 145g (5.1Oz)

 

 

DP 16 1 02 

Mã sản phẩm: DP-16-1

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhấn thả 
- Dùng cho can chứa có độ cao : 300mm (11.8")~ 390mm(15.4") 
- Bơm được : Dầu hỏa, Dầu nhẹ, Diesel, Thuốc trừ sâu, Xăng, Nước, Cồn, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất
- Dài : 610mm (24.0")

- Chiều dài ống hút : 390mm (15.4") 
- Đường kính ống hút. : 23mm (0.91") 
- Chiều dài ống xả : 670mm (26.4") 
- Đường kính ống xả. : 16.5mm (0.65") 
- Công suất bơm : ~ 12 Lít / phút (3.2GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 160g (5.64Oz)


 bơm dầu hóa chất

DP 20 02

Mã sản phẩm: DP-20

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhắn thả
- Bơm được : Chế phẩm từ dầu thô, Dầu nhẹ, Dầu hỏa, Diesel, Chất khử mùi, Chất ăn mòn, Toluene, Dung môi pha sơn, Thuốc trừ sâu, Xà phòng, Chất tẩy, Dung môi pha sơn, Xăng, Nước, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất, gọn nhẹ.
- Có rãnh xoay cố định vào miệng thùng.

- Dài : 1,140mm (44.9")
- Chiều dài ống hút : 855mm (33.7") 
- Đường kính ống hút : 18mm (0.71") 
- Chiều dài ống xả : ~ 1,180mm (46.5") 
- Đường kính ống xả. : 20mm (0.79") 
- Công suất bơm : ~17.5 Lít / phút (4.6GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 300g (10.6Oz)

 bơm dầu hóa chất

DP 25 02

Mã sản phẩm: DP-25

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhấn thả 
- Bơm được : Chế phẩm từ dầu thô, Dầu nhẹ, Dầu hỏa, Dầu diesel, Chất khử mùi, Chất ăn mòn, Thuốc trừ sâu, Xà phòng, Chất tẩy, Axit nhẹ, Dung môi pha sơn, Xăng, Nước, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất, gọn nhẹ 
- Có rãnh xoay cố định vào miệng thùng. 
- Lưu ý: Không dùng với các hóa chất sau : ACETON, BENZEN, CREOSOL,ETHYL, PHENOL, METHYL ETHYLE, Concentrated CAUSTIC SODA LIQUID, NITRIC ACID, HYDROCHLORIC ACID, SULFURIC ACID, TOLUENE, ...

- Dài : 1,140mm (44.9")
- Chiều dài ống hút : 855mm (33.7") 
- Đường kính ống hút : 18mm (0.71") 
- Chiều dài ống xả : ~ 1,180mm (46.5") 
- Đường kính ống xả. : 20mm (0.79") 
- Công suất bơm : ~ 17.5 Lít / phút (4.6GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 300g (10.6Oz)

 bơm dầu hóa chất

DP 40 03

Mã sản phẩm: DP-40

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhấn thả 
- Bơm được : Dầu hỏa, Dầu nhẹ, Diesel, Thuốc trừ sâu, Xăng, Nước, Cồn, ... 
- Có lưới lọc tạp chất
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất

- Dài : ~ 1,607mm 
- Đường kính ống hút. : 10mm (0.4") 
- Công suất bơm : ~ 5.5 Lít / phút (1.1GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 100g

 bơm dầu hóa chất

DP 50 03

Mã sản phẩm: DP-50

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Bóp thủ công 
- Bơm được : Dầu hỏa, Dầu nhẹ, Diesel, Thuốc trừ sâu, Xăng, Nước, Cồn, ... 
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất
- Dài : ~ 1,800mm (70.9") 

- Đường kính ống hút. : 10mm (0.4") 
- Công suất bơm : ~ 4 Lít / phút (1.1GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 70g (2.47Oz)

 

TI 901 02

Mã sản phẩm: TI-901

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhấn thả 
- Bơm được : Chế phẩm từ dầu thô, Dầu nhẹ, Dầu hỏa, Diesel, Chất khử mùi, Chất ăn mòn, Thuốc trừ sâu, Xà phòng, Chất tẩy, Axit nhẹ, Anti-freeze, Liquid waxes, Dung môi pha sơn, Xăng, Nước, ...
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất, gọn nhẹ có rãnh xoay cố định vào miệng thùng. 
- Lưu ý: Không dùng với các hóa chất sau : ACETON, BENZEN, CREOSOL,ETHYL, PHENOL, METHYL ETHYLE, Concentrated CAUSTIC SODA LIQUID, NITRIC ACID, HYDROCHLORIC ACID, SULFURIC ACID, 

- Dài : 1,155mm (45.5")
- Chiều dài ống hút : 855mm (33.7") 
- Đường kính ống hút. : 20.5mm (0.81") 
- Chiều dài ống xả : ~ 1,180mm (46.5") 
- Đường kính ống xả. : 20mm (0.79") 
- Công suất bơm : ~ 21 Lít / phút (5.5GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 430g (15.2Oz)

 5X

TI 901S 02

Mã sản phẩm: TI-901S

Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kiểu bơm : Nhấn thả 
- Bơm được : Xăng, Diesel, Dầu hỏa, Dung môi pha sơn, Nitric acid 35%, Hydrochloric acid 35%, Sulfuric acid 35%, Acetic acid 35%, Nước, Toluene
- Vật liệu nhựa chịu được hóa chất 
- Gọn nhẹ, có rãnh xoay cố định vào miệng thùng. 
- Dài : 1,155mm (45.5")

- Chiều dài ống hút : 855mm (33.7") 
- Đường kính ống hút. : 20.5mm (0.81") 
- Chiều dài ống xả : ~ 1,180mm (46.5") 
- Đường kính ống xả. : 20mm (0.79") 
- Công suất bơm : ~ 21 Lít / phút (5.5GPM) 
- Chất liệu : P.E
- Trọng lượng : ~ 430g (15.2Oz)


Sản phẩm cùng danh mục

 Bơm chạy bằng pin đảm bảm công suất cao và cơ động ở mọi vị trí.

 

 Bơm nước, dầu và hóa chất chạy bằng điện có công suất cao và dễ bảo dưỡng.

 

Bơm chìm có thể hoạt động dưới nước giúp đảm bảo bơm hết dung dịch trong thùng chứa.