Đào tạo kiến thức, tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu/hoá c

Khi xảy ra sự cố tràn dầu/hoá chất, kiến thức và kỹ năng ứng phó của lực lượng tại chỗ là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, người chỉ huy ứng phó sự cố cần phải hiểu và đưa ra các quyết định đúng đắn trong thời gian nhanh nhất. Đây là những yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp kiểm soát sự cố kịp thời hoặc giảm thiểu thiệt hại trước khi đơn vị ứng phó chuyên nghiệp có mặt.

Ngoài ra, công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cũng đã được các cơ quan quản lý quy định qua các văn bản ví dụ như Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 và Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014.

Với kinh nghiệm ứng phó trực tiếp và gián tiếp hơn 60 sự cố tràn dầu/hoá chất, SOS Môi Trường nhận thấy trong công tác đào tạo - tập huấn, bài giảng lý thuyết từ các chuyên gia và phần thực hành sử dụng các vật tư, thiết bị phải bám sát thực tiễn chứ không chỉ là những kiến thức xa vời. Để có thể đào tạo tốt về kiến thức ứng phó sự cố môi trường, không ai có thể làm tốt hơn đơn vị trực tiếp ứng phó khẩn cấp sự cố.

Với bài giảng lý thuyết trực quan và nhấn mạnh vào thực hành thực tiễn, SOS MÔI TRƯỜNG đã tổ chức hơn 90 khóa đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên toàn quốc.

 

Một số cơ quan, đơn vị đã cùng SOS Môi Trường thực hiện, tham gia phối hợp đào tạo, cấp chứng chỉ:

- Nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

- Trung tâm Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc.

-  S Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh

-   Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc – Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn

-   Trung tâm Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

-   Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin

-   Trung tâm Quy hoch, Điều tra, Đánh giá tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, B TN&MT

-   S TNMT Đà Nẵng phối hợp với  Trung  tâm  Quy  hoạch, Điều tra, Đánh giá tài nguyên –  môi  trường  Biển   Hải đảo,  Tổng  cục  Biển   Hải đảo Việt Nam, B TN&MT

-    Viện Công ngh Môi trường, Trung tâm Quy hoạch, Điều tra, Đánh giá tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo, S TNMT Nghệ An

-    Tổng Cục Môi trường

-     Chi cục Biển đảo Quảng Ninh

-     Công ty Xăng dầu Đồng Nai

-     Công ty Formosa nh

-     Công ty Kho vận cng Cm Phả – Vinacomin

-     BQL các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM

-     Trường Đại học Ra – Vũng Tàu

-     Công ty Vật , vn ti và xếp dỡ TKV

-     Công ty cng container quốc tế Cái lân

-     S Tài nguyên Môi trường tỉnh Qung Ninh

-     S Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận

-     Công ty Vận tải chế biến than Đông Bắc

-     CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex

-     Trung tâm ng phó sự cố tràn dầu khu vc miền Nam

 Một số hình ảnh các khoá đào tạo, tập huấn:

 08  12
 20150424 143201  20150507 135633
 IMG 1927  IMG 2509
 IMG 4290  IMG 5007
IMG 5153-small IMG 6130
Tap huan 1  DSC6459-small
 MG 0201 Đào tạo nhân lực - small
Ứng phó sự cố 20150227 151025

Sản phẩm cùng danh mục

Cung cấp dịch vụ trọn gói khảo sát, tư vấn, xây dựng, bảo vệ hội đồng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do dầu và hoá chất.