Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu/hoá chất

20150304 101939-small

Kế hoạch phòng ngứa, ứng phó sự cố tràn dầu/hoá chất được xây dựng nhằm đảm bảo khả năng phòng ngừa, ứng phó nhanh và hiệu quả đối với các sự cố tràn dầu/hoá chất có thể xảy ra, giúp giảm thiểu các thiệt hại về môi trường và kinh tế xã hội. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do dầu và hoá chất là quy định bắt buộc đối với các địa phương và cơ sở có hoạt động sản xuất - kinh doanh liên quan tới dầu và hoá chất. Khi sự cố bất ngờ xảy ra, bản kế hoạch sẽ là cuốn sổ tay giúp giải đáp cho câu hỏi: phải làm gì và làm như thế nào để ứng phó khẩn cấp và hạn chế tối đa thiệt hại.

IMG 3907-small

Với sự đầu tư tài chính của khách hàng và sự đóng góp về chất xám, kinh nghiệm của SOS MÔI TRƯỜNG, mỗi sản phẩm ra đời phải thực sự phát huy tác dụng chứ không chỉ mang nặng tính hình thức. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chúng tôi luôn đặt tiêu chí hiệu quả và thực tiễn lên hàng đầu khi tư vấn, xây dựng kế hoạch ở cấp quốc gia (Dự án quản lý PCB); cấp tỉnh (Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị) và các cấp cơ sở như nhà máy sản xuất, kho trung chuyển, cửa hàng xăng dầu,…

Tu van 1-small

 

Từ kinh nghiệm 10 năm ứng phó hơn 60 sự cố tràn dầu/hoá chất lớn nhỏ và bảo vệ kế hoạch trước hội đồng thẩm định trên toàn quốc, SOS MÔI TRƯỜNG đảm bảo về năng lực chuyên môn để với cùng một chi phí bỏ ra, doanh nghiệp và địa phương sẽ nhận được dịch vụ, sản phẩm tốt nhất và thực tiễn nhất.

IMG 9876-small

 

Ví dụ về một số căn cứ pháp lý khi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

-          Luật bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014 (Hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015);

-          Bộ luật Hàng hải do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

-          Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế cho Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009);

-          Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;

-          Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (thay thế Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/05/2005);

-          Thông tư số 2262/TT-MTg ngày 29/12/1995 Hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về khắc phục sự cố tràn dầu;

-          Công văn số 69/CV-UB ngày 05/03/2009 của Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật KHUPSCTD, bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển;

-          Công văn số 552/CV-UB ngày 23/02/2008 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai xây dựng, cập nhật KHUPSCTD, bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ.


Sản phẩm cùng danh mục

Với bài giảng lý thuyết trực quan và nhấn mạnh vào thực hành thực tiễn, SOS MÔI TRƯỜNG đã tổ chức hơn 90 khóa đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó sự c